„Kochać, pracować, dawać drugiemu człowiekowi uśmiech i wiarę, że świat i ludzie w nim są dobrzy, choć nie zawsze są gotowi na to, by się tym dobrem dzielić.”

„Kochać, pracować, dawać drugiemu człowiekowi uśmiech i wiarę, że świat i ludzie w nim są dobrzy, choć nie zawsze są gotowi na to, by się tym dobrem dzielić.”

Moim dzisiejszym gościem jest Agata Roczniak – kobieta z uśmiechem, która akceptuje to, na co nie ma wpływu, która inspiruje swoim życiem, a jest w nim trochę postrzelona. Wielu zadziwia, że można, choć obiektywie wydaje się odwrotnie. Agata poszukuje inspiracji u innych, lubi zagłębiać się w meandry umysłu, tajniki zachowań ludzkich.